Λίστα φωτογραφιών

  • ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  • /
  • ΠΑΙΔΕΙΑ
  • /
  • ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (#1105)
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
14/04/2021 ΠΑΙΔΕΙΑ
ImageOnline / Κώστας Μεταξάκης
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
14/04/2021 ΠΑΙΔΕΙΑ
ImageOnline / Κώστας Μεταξάκης
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
14/04/2021 ΠΑΙΔΕΙΑ
ImageOnline / Κώστας Μεταξάκης
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
14/04/2021 ΠΑΙΔΕΙΑ
ImageOnline / Κώστας Μεταξάκης
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
14/04/2021 ΠΑΙΔΕΙΑ
ImageOnline / Κώστας Μεταξάκης
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
14/04/2021 ΠΑΙΔΕΙΑ
ImageOnline / Κώστας Μεταξάκης
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
14/04/2021 ΠΑΙΔΕΙΑ
ImageOnline / Κώστας Μεταξάκης
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
14/04/2021 ΠΑΙΔΕΙΑ
ImageOnline / Κώστας Μεταξάκης
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
14/04/2021 ΠΑΙΔΕΙΑ
ImageOnline / Κώστας Μεταξάκης
Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας.